Створення: 19.01.2012

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб – 27.04.11

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ від 27.04.11 звільнені: Голова правлiння Маврiдi Дмитро Юрiйович, володiє 29,42% акцій ВАТ, на посадi з 02.11.05; члени правлiння: Шафрановська Любов Володимирiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з з 02.11.05, Гекало Валентина Iванiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05, Проточенко Любов Степанiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05, Скибко Надiя Iванiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05; Голова ради Кравченко Людмила Iванiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05; члени ради: Ткаченко Федiр Вiкторович, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05, Марченко Валентина Вiталiївна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05; Голова ревкомiсiї Дегтярьова Наталiя Михайлiвна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05; члени ревкомісії: Ступнікова Надія Володимирівна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05, Болтнюк Надія Володимирівна, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 02.11.05. Тим же рішенням призначені: на термін до переобрання загальними зборами директор Афанасіаді Віталій Миколайович, володіє 19,24% акцій ВАТ, попередні посади: гол.інженер ТОВ „Таврійські свині”; терміном на 3 роки: голова Наглядової ради Афанасіаді Оксана Миколаївна, володіє 22,59% акцій ВАТ, попередні посади: завуч Скадовської гімназії №1; член ради Афанасіаді Марія Олександрівна, володіє 8,99% акцій ВАТ, попередні посади: приватний підприємець; Ревізор Кравченко Людмила Iванiвна, акціями ВАТ не володіє, попередні посади: касир ВАТ «Скадовська ХСФ». Новообрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Афанасіаді Віталій Миколайович.