Створення: 19.01.2012

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб – 28.04.11

Наказом керівника ВАТ від 28.04.11: звільнена головний бухгалтер Скибко Надiя Iванiвна, акціями ВАТ не володіє, перебувала на посаді з 1997р.; призначена головний бухгалтер Бабенко Лариса Миколаївна, акціями ВАТ не володіє, попередні посади: бухгалтер ВАТ „Укртелеком”. Новообрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Афанасіаді Віталій Миколайович.