Створення: 15.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 14/04/2015

  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 звiльнена голова наглядової ради Афанасiадi Оксана Миколаївна, володiє 22,59% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 звiльнена член наглядової ради Афанасiадi Марiя Олександрiвна, володiє 8,99% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 звiльнена ревiзор Кравченко Людмила Iванiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Афанасiадi Оксана Миколаївна, володiє 22,59% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Афанасiадi Марiя Олександрiвна, володiє 8,99% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та поса-довi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2015 обрана ревiзором термiном на три роки Кравченко Людмила Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Ново-призначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.