Створення: 26.05.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 05/07/2017

Приватне акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика», місцезнаходження Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Джарилгацька, 9, скликає позачергові загальні збори акціонерів 05.07.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Затвердження передавального акту в зв’язку з реорганізацією товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії – Красьохін Володимир Євгенович, член комісії – Афанасіаді Дмитро Миколайович.

Питання 2:

- по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

затвердити передавальний акт ПрАТ «Скадовсвька ХСФ» станом на 05.07.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: skadpvf.vatua.com.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 29.06.2017р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Афанасіаді В.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 05.07.2017р. з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» №  98(2603) від 26.05.2017р.