Створення: 22.04.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/05/2013

ПрАТ «Скадовська харчосмакова фабрика» скликає загальні збори акціонерів 28.05.2013р. об 11.00 за адресою: 75700 Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комсомольська, 9, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.05.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 28.05.13 з 10.15 до 10.50 за зазначеною адресою.

При собі мати паспорт, довіреним особам паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 282/199. Основні засоби 104/110. Запаси 29/24. Сумарна дебіторська заборгованість 59/58. Непокритий збиток -461/-383. Статутний капітал 179/179. Поточні зобов’язання: 218/56. Чистий збиток -78/-22. Середньорічна кільк. акцій 717400/717400. Чисельність працівників 16/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 76(1580) від 19.04.13.